Αποτελέσματα Ψηφοφορίας B Κυριακής

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν  προέρχονται  από  τα  στοιχεία που μας στείλαν οι εκλογικοί μας αντιπρόσωποι

      70,6% ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ
        47,7 52,3    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4985 405 0        
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4986 405 0        
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4987 400 263 160 103    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4988 402 254 138 116    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4989 407 283 153 130    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4990 406 0        
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4991 409 0        
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4992 406 270 120 150    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4993 407 0        
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4994 407 282 138 144    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4995 409 300 157 126 4 13
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4996 410 262 130 132    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4997 408 278 143 135    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4998 401 273 114 159    
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 4999 472 286 156 130    
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5000 404 0        
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5001 420 324 113 185 14 12
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5002 405 291 127 137 14 13
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5003 428 265 131 134    
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5004 417 282 106 156 8 12
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5005 430 319 138 139 16 26
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5006 426 285 109 146 15 15
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5007 430 0        
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5008 400 290 127 140 12 11
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5009 429 292 146 146    
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5010 402 0        
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5011 405 0        
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5012 404 286 95 170 13 8
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5013 412 280 122 135 13 10
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5014 427 296 137 137 14 8
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5015 424 300 135 157 4 4
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5016 430 317 126 164 11 16
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5017 430 300 138 149 6 7
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5018 429 302 127 155 10 10
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5019 423 293 93 178 11 11
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5020 412 278 131 147    
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 5021 470 301 116 150 18 17
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 5022 486 372 152 204 10 6
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 5023 543 0        
ΚΟΥΒΑΡΑΣ 5024 586 394 167 216 1 10
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5025 409 0        
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5026 406 283 139 131 9 4
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5027 404 311 182 129    
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5028 410 324 154 159 6 5
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5029 404 301 170 131    
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5030 408 302 158 133 4 7
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ 5031 447 338 181 143 7 7
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 5032 400 294 104 168 6 16
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 5033 404 292 105 161 13 13
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 5034 399 295 129 142 13 11
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 5035 399 283 123 144 7 9
ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ 5036 429 279 120 139 5 15
Go to top