Άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σημαντικότερο βήμα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» έγινε την Παρασκευή στις 9-5-2014, όταν η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τη Διακήρυξη για τη διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού από τον οποίο θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον ελληνικό τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή ανέρχεται σε 4.900.000€.

«Μετά από πολλές προσπάθειες και αφού ξεπεράστηκαν όλες οι γραφειοκρατικές δυσκολίες, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στο σημαντικότερο βήμα για την έναρξη των εργασιών στο Λιμάνι της Π. Φώκαιας. Μπορούμε πλέον να είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα, αυτό το μεγάλης σημασίας για την περιοχή μας έργο, θα αρχίσει να υλοποιείται» δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού κύριος Μανώλης Τσαλικίδης.

Go to top