Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

Σαρωνίδας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Σαρωνίδας

Διεύθυνση:

Καθηγητής – Διευθυντής Γυμνασίου Σαρωνίδας
Γεννήθηκε το 1968.
Πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη γλωσσολογία.

Go to top