Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Σαρωνίδας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Σαρωνίδας

Διεύθυνση:

Τεχνικός Χορδιστής Πιάνων
Γεννήθηκε το 1970.
Έγγαμος με δύο παιδιά.
BSc MUSIC TECHNOLOGY –PIANO TECHNOLOGY/ LONDON GUILDHALL UNIVERSITY
Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Σαρωνίδας.

Go to top