Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΜΠΟΥΖΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σαρωνίδας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Σαρωνίδας

Διεύθυνση:

Επιχειρηματίας
Γεννήθηκε το 1960.
Έγγαμος με ένα παιδί.
Απόφοιτος UNIVERSITY OF MARYLAND BACHELOR OF ARTS BUSINESS ADMINISTRATION
Γραμματέας Συλλόγου Επαγγελματιών Σαρωνίδας.

Go to top