Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

Σαρωνίδας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Σαρωνίδας

Διεύθυνση:

Μηχανολόγος Μηχανικός
Γεννήθηκε το 1972.
Έγγαμος με δύο παιδιά.
Απόφοιτος του Middlesex University London UK.
Εργάζεται ως εργοδηγός σε έργα Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Go to top