Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σαρωνίδας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνίδας

Διεύθυνση:

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσοντας παράλληλα εθελοντική δράση.
Ως κάτοικος Σαρωνίδας δραστηριοποιήθηκε σε τοπικό σύλλογο.

Go to top