Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Π. Φώκαιας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Π. Φώκαιας

Διεύθυνση:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Γεννήθηκε το 1963.
Έγγαμος με ένα παιδί.
Κοινοτικός Σύμβουλος Παλαιάς Φώκαιας (2003-2010).
Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (2009-2010).

Go to top