Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΜΠΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Π. Φώκαιας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Π. Φώκαιας

Διεύθυνση:

Νοσηλεύτρια στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Έγγαμη με ένα παιδί.
Σπούδασε Νοσηλευτική.

Go to top