Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Π. Φώκαιας

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Π. Φώκαιας

Διεύθυνση:

Ιδιωτική υπάλληλος
Γεννήθηκε το 1986.
Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής “ο Άγιος Παύλος” στον Πειραιά και διπλωματούχος της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.
Απόφοιτος Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών.

Go to top