Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Καλυβίων

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Τοπικό Συμβούλιο Καλυβίων

Διεύθυνση:

Έχει εργαστεί στον τομέα του marketing και της στρατηγικής ανάπτυξης σε εταιρίες τεχνολογίας, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταναλωτικών αγαθών
Έγγαμη με ένα παιδί.
Έχει πανεπιστημιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (B.Sc.) με εξειδίκευση στο Marketing και την Επικοινωνία.

Go to top