Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καλυβίων

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Δημοτικό Συμβούλιο Καλυβίων

Διεύθυνση:

Πτυχιούχος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών και
Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Γεωδαισίας Σόφιας

Go to top