Υποψήφιοι Σύμβουλοι

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Καλυβίων

Επιλογή υποψηφίου::

Βιογραφικά Στοιχεία

Εικόνα επαφής

Δημοτικό Συμβούλιο Καλυβίων

Διεύθυνση:

Συμβολαιογράφος
Γεννήθηκε το 1966.
Απόφοιτη Νομικής Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Κοινοτικό Δίκαιο (Μάαστριχτ).
Εργάστηκε ως ασκούμενη στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.
Μέλος του Συλλόγου «Λυκούριζα» με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.

Go to top